Jarda Tenzo Krátký

„Nepotřebujeme knihy zákonů, neboť naše zákony jsou zapsány v našem srdci“ indiánská moudrost

Aktuálně věnuji nejvíce sil projektu nebatsemluvit.cz. Protože žena je tvor, který si zaslouží něhu a péči.